Search Words ...

Affectionate Meaning In Marathi Affectionate मराठी अर्थ

Affectionate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affectionate in Marathi

Affectionate = प्रेमळ

Synonyms of Affectionate in Marathi

प्रेमळ, प्रेमळ, निष्ठावान, काळजी घेणारे, डॉटिंग, कोमल, कोमट, उबदार-अंतःकरणाचे, मितभाषी, मर्म-हृदय, मऊ, निःस्वार्थ, दयाळू, दयाळू, दयाळू, सांत्वनदायक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affectionate

सहज भावना किंवा प्रेमळपणा किंवा प्रेमळपणा दर्शवित आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affectionate Example Sentences

1. a happy and affectionate family

एक आनंदी आणि प्रेमळ कुटुंब

Image:

Word-Image