Search Words ...

Affected Meaning In Marathi Affected मराठी अर्थ

Affected – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affected in Marathi

Affected = प्रभावीत

Synonyms of Affected in Marathi

, उंच-उडवलेला, उच्छृंखल, आडमुठेपणाने, भव्यतेने, जास्त विस्ताराने, ओव्हरलाऊन, ओव्हरराईप, ओव्हरवर्क, ओव्हरडोन, ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affected

बाह्य घटकाद्वारे प्रभावित किंवा स्पर्श केलेला.

कृत्रिम, दिखाऊ आणि प्रभावी करण्यासाठी डिझाइन केलेले.

विल्हेवाट लावला किंवा निर्दिष्ट मार्गाने झुकलेला.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affected Example Sentences

1. apply moist heat to the affected area

ओले उष्णता बाधित भागावर लावा

2. the gesture appeared both affected and stagy

हावभाव प्रभावित आणि स्थिर दोन्ही दिसू लागले

3. you might become differently affected toward him

आपण कदाचित त्याला वेगळ्या प्रकारे प्रभावित होऊ शकते

Image:

Word-Image