Search Words ...

Affect Meaning In Marathi Affect मराठी अर्थ

Affect – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affect in Marathi

Affect = परिणाम

Synonyms of Affect in Marathi

प्रभाव, वर प्रभाव पाडणे, वर कार्य करणे, कार्य करणे, अट, स्पर्श, संवाद साधणे, वर प्रभाव पडणे, पकडणे, हल्ला करणे, संक्रमित करणे, संप करणे, संप करणे, मारणे, द्वेष, बनावट, बनावट, लबाडी, नक्कल करणे, बनावट बनवणे, देखावा देणे, दाखविणे, ढोंग करणे, खेळणे, च्या हालचालींवरुन जाणे, ,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affect

यावर परिणाम करा; एक फरक करा.

(काहीतरी) असल्याचा किंवा जाणवण्याचा ढोंग करा

भावना किंवा इच्छा, विशेषत: वर्तन किंवा क्रियेवर परिणाम म्हणून.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affect Example Sentences

1. the dampness began to affect my health

ओलसरपणामुळे माझ्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला

2. as usual I affected a supreme unconcern

नेहमीप्रमाणे मी एक सर्वोच्च असंबंध प्रभावित

3. By triggering affect and emotion, intolerant behaviors are set in motion.

परिणाम आणि भावना ट्रिगर करून, असहिष्णु वर्तन गतीमध्ये ठेवले जाते.

Image:

Word-Image