Search Words ...

Affair Meaning In Marathi Affair मराठी अर्थ

Affair – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affair in Marathi

Affair = प्रकरण

Synonyms of Affair in Marathi

घटना, घटने, घटना, इंद्रियगोचर, प्रसंग, भाग, मध्यंतर, परिस्थिती, परिस्थितीचा सेट, साहस, अनुभव, केस, बाब, व्यवसाय, गोष्ट, प्रेम प्रकरण, प्रणयरम्य, झुंबड, इश्कबाजी, तिरस्कार, संपर्क, प्रेम, प्रेमसंबंध, प्रेम, प्रेम, प्रेम, अंतःकरण, षड्यंत्र, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affair

एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या किंवा पूर्वी संदर्भित इव्हेंटचा कार्यक्रम किंवा अनुक्रम.

दोन लोकांमधील लैंगिक संबंध, एक किंवा दोघांपैकी एखाद्याने लग्न केले आहे.

विशिष्ट प्रकारच्या वस्तू.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affair Example Sentences

1. the board admitted responsibility for the affair

मंडळाने या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारली

2. his wife is having an affair

त्याच्या पत्नीचे प्रेम प्रकरण होते

3.

Image:

Word-Image