Search Words ...

Affable Meaning In Marathi Affable मराठी अर्थ

Affable – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affable in Marathi

Affable = फायदेशीर

Synonyms of Affable in Marathi

प्रेमळ, सामान्य, जन्मजात, सौहार्दपूर्ण, उबदार, आनंददायी, सुखकारक, छान, आवडणारे, वागण्यासारखे, मोहक, सहमत, सहानुभूतीशील, परोपकारी, सौम्य, चांगले-विनोदयुक्त, प्रेमळ, दयाळू, दयाळू, सभ्य, सभ्य, दयाळू, सुलभ, प्रवेशजोगी, सुलभ, सोयीचा, आउटगोइंग, शाकाहारी, प्रेमळ, मनोरंजक, क्लबबॅबल, सहकारी, मैत्रीपूर्ण, स्वागतार्ह, आदरणीय, कर्तव्य बजावणारे, सोप्या, अनौपचारिक, खुल्या, संप्रेषणशील, असुरक्षित, निषिद्ध, नैसर्गिक, निवांत, सोपे,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affable

मैत्रीपूर्ण, सुसंस्कृत किंवा बोलण्यास सुलभ.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affable Example Sentences

1. an affable and agreeable companion

एक प्रेमळ आणि सहमत सहकारी

Image:

Word-Image