Search Words ...

Aesthetics Meaning In Marathi Aesthetics मराठी अर्थ

Aesthetics – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aesthetics in Marathi

Aesthetics = सौंदर्यशास्त्र

Synonyms of Aesthetics in Marathi

,

Category : अनेकवचनी नाम

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aesthetics

विशेषत: कलेमध्ये, सौंदर्याच्या स्वरूपाचे आणि कौतुकाशी संबंधित तत्त्वांचा एक समूह.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aesthetics Example Sentences

1. This eternal reality may be God, it may be eternal principles of justice or aesthetics, or it may be the ultimate laws of nature.

हे चिरंतन वास्तव्य देव असू शकते, ते न्यायाचे किंवा सौंदर्यशास्त्रातील शाश्वत तत्त्वे असू शकते किंवा ते निसर्गाचे अंतिम नियम असू शकतात.

Image:

Word-Image