Search Words ...

Aesthetically Meaning In Marathi Aesthetically मराठी अर्थ

Aesthetically – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aesthetically in Marathi

Aesthetically = सौंदर्याने

Synonyms of Aesthetically in Marathi

,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aesthetically

अशा प्रकारे जे सौंदर्याद्वारे आनंद देते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aesthetically Example Sentences

1. the buildings and gardens of the factory have been aesthetically designed and laid out

कारखान्याच्या इमारती आणि बागे सौंदर्यदृष्ट्या डिझाइन करुन त्या तयार केल्या गेल्या आहेत

Image:

Word-Image