Search Words ...

Aesthetic Meaning In Marathi Aesthetic मराठी अर्थ

Aesthetic – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aesthetic in Marathi

Aesthetic = सौंदर्याचा

Synonyms of Aesthetic in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aesthetic

एखाद्या विशिष्ट कलाकार किंवा कलात्मक चळवळीच्या कार्याचे अंतर्निहित आणि मार्गदर्शन करणार्‍या तत्त्वांचा एक समूह.

सौंदर्याशी संबंधित किंवा सौंदर्याचे कौतुक.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aesthetic Example Sentences

1. the Cubist aesthetic

क्यूबिस्ट सौंदर्याचा

2. the pictures give great aesthetic pleasure

चित्रे महान सौंदर्याचा आनंद देतात

Image:

Word-Image