Search Words ...

Aerated Meaning In Marathi Aerated मराठी अर्थ

Aerated – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aerated in Marathi

Aerated = वातीत

Synonyms of Aerated in Marathi

फिजी, कार्बोनेटेड, वातीत, गॅसी, बुडबुडे, फुगवटा, फिजिंग, फोमिंग, फ्रॉथी, चिडलेला, क्रॉस, छळलेला, चिडचिडलेला, क्रोधित, संतापलेला, चिडलेला, चिडलेला, चिडलेला, नाराज, चिथावणी देणारा, चिडलेला, नाराज,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aerated

(द्रव च्या) कार्बन डाय ऑक्साईड किंवा इतर काही गॅस चार्ज करून चमकदार बनविले.

चिडलेला, चिडलेला किंवा अतिरेक केला.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aerated Example Sentences

1. aerated spring water

वसंत springतु पाणी

2.

Image:

Word-Image