Search Words ...

Advocate Meaning In Marathi Advocate मराठी अर्थ

Advocate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Advocate in Marathi

Advocate = अ‍ॅड

Synonyms of Advocate in Marathi

च्या वतीने मोहिमेचे समर्थन, पाठ, समर्थन, समर्थन, समर्थन, पाठ, समर्थन, समर्थन, समर्थन, बाजू, उभे, बोलणे, बाजू मांडणे, बाजू मांडणे, लॉबी, आर्ज, प्रचार, सहाय्यक, मान्यता, मंजुरी, हमी, आधारधारक, समर्थक, पाठीशी घालणारा, प्रवर्तक, प्रवर्तक, घातांक, संरक्षक, संरक्षक,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Advocate

जाहीरपणे शिफारस किंवा समर्थन.

एखादी व्यक्ती जी एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी किंवा धोरणाला सार्वजनिकपणे समर्थन किंवा शिफारस करतो.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Advocate Example Sentences

1. they advocated an ethical foreign policy

त्यांनी नैतिक परराष्ट्र धोरणाला समर्थन दिले

2. he was an untiring advocate of economic reform

ते आर्थिक सुधारणांचे अविरत वकील होते

Image:

Word-Image