Search Words ...

Advocacy Meaning In Marathi Advocacy मराठी अर्थ

Advocacy – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Advocacy in Marathi

Advocacy = वकिली

Synonyms of Advocacy in Marathi

साठी युक्तिवाद, युक्तिवाद करणे, बोलविणे, ढकलणे, दाबणे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Advocacy

एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी किंवा धोरणासाठी सार्वजनिक पाठिंबा किंवा शिफारस.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Advocacy Example Sentences

1. their advocacy of traditional family values

पारंपारिक कौटुंबिक मूल्यांचा त्यांचा पुरस्कार

Image:

Word-Image