Search Words ...

Advisory Meaning In Marathi Advisory मराठी अर्थ

Advisory – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Advisory in Marathi

Advisory = सल्लागार

Synonyms of Advisory in Marathi

प्रेस रीलिझ, बुलेटिन, संदेश, चूक, पाठवणे, विधान, अहवाल, बातमी फ्लॅश, अधिसूचना, घोषणा, घोषणा, घोषणा, घोषणा, सल्ला, सल्ला, सल्ला, सल्ला, शिफारस, मदत, मदत, मदत,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Advisory

अधिकृत घोषणा, विशेषत: खराब हवामानाविषयी चेतावणी.

शिफारसी करण्यास परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करण्याची शक्ती नसलेली किंवा त्यात सामिल असणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Advisory Example Sentences

1. a frost advisory

एक दंव सल्लागार

2. the Commission acts in an advisory capacity to the government

आयोग सरकारच्या सल्लागार क्षमतेनुसार कार्य करतो

Image:

Word-Image