Search Words ...

Advise Meaning In Marathi Advise मराठी अर्थ

Advise – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Advise in Marathi

Advise = सल्ला

Synonyms of Advise in Marathi

सल्ला द्या, समुपदेशन द्या, मार्गदर्शन करा, मार्गदर्शन करा, सल्ले द्या, सूचना द्या, मते द्या, सूचना द्या, टिप्स द्या, पॉईंट द्या, डायरेक्ट द्या, दिशा द्या, सूचना द्या, सूचना द्या, सुशोभित करा, शिक्षित करा,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Advise

एखाद्यास उत्कृष्ट कृती करण्याच्या सल्ल्याबद्दल सूचना द्या.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Advise Example Sentences

1. I advised him to go home

मी त्याला घरी जाण्याचा सल्ला दिला

Image:

Word-Image