Search Words ...

Adversity Meaning In Marathi Adversity मराठी अर्थ

Adversity – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adversity in Marathi

Adversity = प्रतिकूलता

Synonyms of Adversity in Marathi

दुर्दैवी, दुर्दैव, त्रास, अडचण, त्रास, संकटे, आपत्ती, गैरप्रकार, दु: ख, दु: ख, दु: ख, दु: ख, हृदय दु: ख, हृदय दु: ख, क्लेश, दु: ख, दु: ख, वेदना, आघात, यातना, छळ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adversity

अडचणी; दुर्दैव.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adversity Example Sentences

1. resilience in the face of adversity

प्रतिकूल परिस्थितीत लचक

Image:

Word-Image