Search Words ...

Adversely Meaning In Marathi Adversely मराठी अर्थ

Adversely – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adversely in Marathi

Adversely = विपरित

Synonyms of Adversely in Marathi

,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adversely

यश किंवा विकासास प्रतिबंधित करते अशा प्रकारे; हानीकारक किंवा अयोग्यपणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adversely Example Sentences

1. his self-confidence was adversely affected for years to come

त्याच्या आत्मविश्वासाचा आगामी काळात प्रतिकूल परिणाम झाला

Image:

Word-Image