Search Words ...

Adverse Meaning In Marathi Adverse मराठी अर्थ

Adverse – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adverse in Marathi

Adverse = प्रतिकूल

Synonyms of Adverse in Marathi

गैरसोयीचा, अशुभ, अप्रिय, दुर्दैवी, दुर्दैवी, अकाली, अनियंत्रित,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adverse

यश किंवा विकासास प्रतिबंधित करणे; हानिकारक प्रतिकूल

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adverse Example Sentences

1. taxes are having an adverse effect on production

करांचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे

Image:

Word-Image