Search Words ...

Adversary Meaning In Marathi Adversary मराठी अर्थ

Adversary – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adversary in Marathi

Adversary = विरोधी

Synonyms of Adversary in Marathi

प्रतिस्पर्धी, शत्रू, शत्रू, नेमसिस, विरोधी, लढाऊ, आव्हानकर्ता, स्पर्धक, प्रतिस्पर्धी, विरोधक, सहकारी स्पर्धक,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adversary

एखाद्या स्पर्धेत, संघर्षात किंवा विवादात एखाद्याचा विरोधक.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adversary Example Sentences

1. Davis beat his old adversary in the quarterfinals

उपांत्यपूर्व फेरीत डेव्हिसने आपल्या जुन्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत केले

Image:

Word-Image