Search Words ...

Advantage Meaning In Marathi Advantage मराठी अर्थ

Advantage – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Advantage in Marathi

Advantage = फायदा

Synonyms of Advantage in Marathi

, धार, आघाडी, डोके, चाबूक, ट्रम्प कार्ड,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Advantage

अनुकूल किंवा अधिक अनुकूल स्थितीत ठेवा.

एक अशी स्थिती किंवा परिस्थिती जी एखाद्यास अनुकूल किंवा श्रेष्ठ स्थितीत ठेवते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Advantage Example Sentences

1. Are we simply caught in a spiral here that will be destructive of our interests while, obviously, significantly advantaging theirs?

आपण फक्त येथेच आवर्तनात अडकलो आहोत जे आपल्या स्वार्थापोटी विध्वंसक ठरु शकतील, अर्थात त्यांच्या फायद्याचे लक्षणीय फायदे करतील?

2. companies with a computerized database are at an advantage

संगणकीकृत डेटाबेस असलेल्या कंपन्यांचा फायदा होतो

Image:

Word-Image