Search Words ...

Adultery Meaning In Marathi Adultery मराठी अर्थ

Adultery – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adultery in Marathi

Adultery = व्यभिचार

Synonyms of Adultery in Marathi

बेवफाई, खोटेपणा, विश्वासघात,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adultery

विवाहित व्यक्ती आणि जोडीदार किंवा तिचा जोडीदार नसलेली व्यक्ती यांच्यात ऐच्छिक लैंगिक संबंध.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adultery Example Sentences

1. she was committing adultery with a much younger man

ती बरीच तरुण पुरुषाशी व्यभिचार करीत होती

Image:

Word-Image