Search Words ...

Adulteration Meaning In Marathi Adulteration मराठी अर्थ

Adulteration – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adulteration in Marathi

Adulteration = व्यभिचार

Synonyms of Adulteration in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adulteration

दुसर्‍या पदार्थाची भर घालून गुणवत्तेत काहीतरी गरीब बनविण्याची क्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adulteration Example Sentences

1. we're working on a new diagnostic test to more rapidly monitor food adulteration

आम्ही अन्नातील भेसळ अधिक वेगाने देखरेखीसाठी नवीन निदान चाचणीवर काम करत आहोत

Image:

Word-Image