Search Words ...

Adulation Meaning In Marathi Adulation मराठी अर्थ

Adulation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adulation in Marathi

Adulation = व्यायाम

Synonyms of Adulation in Marathi

पूजा, कौतुक, प्रशंसा, आदर, आदर, शेरिंग, शेरिंग, मूर्ती, मूर्ती, आदर, आदर, आदर, आदर, स्तुती, स्तुती, प्रशंसा, खुशामत, टाळ्या,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adulation

अप्रिय खुशामत; जास्त कौतुक किंवा प्रशंसा

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adulation Example Sentences

1. he found it difficult to cope with the adulation of the fans

त्याला चाहत्यांच्या कौतुकाचा सामना करण्यास कठिण वाटले

Image:

Word-Image