Search Words ...

Adroit Meaning In Marathi Adroit मराठी अर्थ

Adroit – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adroit in Marathi

Adroit = कुशल

Synonyms of Adroit in Marathi

हुशार, चतुर, चपळ, चपळ, चपळ-अंगुल, सुलभ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adroit

हात किंवा मन वापरण्यात हुशार किंवा कुशल.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adroit Example Sentences

1. he was adroit at tax avoidance

तो कर टाळण्याकडे दुर्लक्ष करीत होता

Image:

Word-Image