Search Words ...

Adrift Meaning In Marathi Adrift मराठी अर्थ

Adrift – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adrift in Marathi

Adrift = अडथळा

Synonyms of Adrift in Marathi

बिनधास्त, अबाधित, बिनधास्त, अबाधित, ,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adrift

एकतर moors किंवा steered न करता तरंगणे म्हणून.

एकतर मुर्ख किंवा ताकीद न घेता फ्लोटिंग.

लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यात अयशस्वी किंवा विजयी स्थितीत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adrift Example Sentences

1.

2.

3.

Image:

Word-Image