Search Words ...

Adorn Meaning In Marathi Adorn मराठी अर्थ

Adorn – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adorn in Marathi

Adorn = सुशोभित

Synonyms of Adorn in Marathi

सजावट, सुसज्ज, दागदागिने, दागदागिने जोडा, वर्धित करा,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adorn

अधिक सुंदर किंवा आकर्षक बनवा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adorn Example Sentences

1. pictures and prints adorned his walls

चित्रे आणि दर्शवितो त्याच्या भिंती सुशोभित

Image:

Word-Image