Search Words ...

Adore Meaning In Marathi Adore मराठी अर्थ

Adore – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adore in Marathi

Adore = पूजा

Synonyms of Adore in Marathi

प्रेम, एकनिष्ठ असू, वर dote, काळजी, प्रिय ठेवा, प्रेम, खजिना, बक्षीस, जग विचार, एक उत्तम स्टोअर सेट, गौरव, स्तुती, आदर, आदर, आदर, आदर, आदर, आदर, आदर, आदरांजली,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adore

प्रेम आणि आदर (कोणीतरी) मनापासून.

पूजा; आदर करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adore Example Sentences

1. he adored his mother

त्याने आपल्या आईला प्रेम केले

2. he adored the Sacred Host

तो पवित्र यजमान प्रेम

Image:

Word-Image