Search Words ...

Adorable Meaning In Marathi Adorable मराठी अर्थ

Adorable – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adorable in Marathi

Adorable = मोहक

Synonyms of Adorable in Marathi

आकर्षक, मोहक, गोंडस, गोड, मोहक, मोहक, मोहक, मोहक, मोहक, प्रिय, प्रिय, प्रिय,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adorable

महान प्रेमळ प्रेरणा; आनंददायक मोहक

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adorable Example Sentences

1. I have four adorable Siamese cats

माझ्याकडे चार मोहक सियामी मांजरी आहेत

Image:

Word-Image