Search Words ...

Adoption Meaning In Marathi Adoption मराठी अर्थ

Adoption – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adoption in Marathi

Adoption = दत्तक घेणे

Synonyms of Adoption in Marathi

गृहीत धरून, घेणे, संपादन करणे, संपादन करणे, परिणाम करणे, परिणाम करणे, हेरगिरी करणे, वकिली, पदोन्नती, विनियोग, अभिमान, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adoption

दुसर्‍याच्या मुलास कायदेशीररित्या घेऊन जाणे आणि त्यास स्वतःचे बनवून घेण्याची कृती किंवा तथ्य किंवा दत्तक घेण्याची सत्यता.

काहीतरी घेणे, अनुसरण करणे किंवा वापरणे निवडणे याची कृती किंवा वस्तुस्थिती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adoption Example Sentences

1. she placed a child for adoption when she was a teenager

किशोरवयात असताना तिने मुलाला दत्तक घेण्यासाठी ठेवले

2.

Image:

Word-Image