Search Words ...

Adopt Meaning In Marathi Adopt मराठी अर्थ

Adopt – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adopt in Marathi

Adopt = दत्तक घ्या

Synonyms of Adopt in Marathi

, घ्या, मिळवा, परिणाम द्या, सहाय्य करा, गृहीत ठेवा, योग्य, गर्विष्ठ, ,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adopt

कायदेशीररित्या घ्या (दुसर्‍याच्या मुलास) आणि त्यास स्वतःचे म्हणून मोठे करा.

घेणे, अनुसरण करणे किंवा वापरणे निवडा.

घ्या किंवा गृहित धरा (एक दृष्टीकोन किंवा स्थिती)

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adopt Example Sentences

1.

2. this approach has been adopted by many big banks

हा दृष्टीकोन बर्‍याच मोठ्या बँकांनी स्वीकारला आहे

3.

Image:

Word-Image