Search Words ...

Admonition Meaning In Marathi Admonition मराठी अर्थ

Admonition – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Admonition in Marathi

Admonition = सूचना

Synonyms of Admonition in Marathi

फटकारणे, निषेध करणे, ताकीद देणे, निषेध करणे, ताकीद देणे, कठोरपणा, व्याख्यान, टीका, पुनर्प्राप्ती, तिरडे, डायटेरिब, फिलिपीक, त्रास, हल्ला,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Admonition

चेतावणी देणारी कृती किंवा कृती; अधिकृत सल्ला किंवा चेतावणी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Admonition Example Sentences

1. the old judge's admonition to the jury on this point was particularly weighty

जुन्या न्यायाधीशांनी या मुद्द्यावर निर्णायक मंडळाला दिलेली सूचना विशेषतः वजनदार होती

Image:

Word-Image