Search Words ...

Admirer Meaning In Marathi Admirer मराठी अर्थ

Admirer – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Admirer in Marathi

Admirer = प्रशंसा

Synonyms of Admirer in Marathi

उत्साही, भक्त, व्यसनाधीन, अफिकिओनाडो, समर्थक, अनुयायी, अनुयायी, शिष्य, मतदाता, धर्मांध, धर्मांध,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Admirer

अशी व्यक्ती ज्याचा एखाद्याचा किंवा कशाचा तरी विशेष आदर असतो.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Admirer Example Sentences

1. he was a great admirer of Mark Twain

तो मार्क ट्वेनचा उत्तम प्रशंसक होता

Image:

Word-Image