Search Words ...

Admire Meaning In Marathi Admire मराठी अर्थ

Admire – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Admire in Marathi

Admire = प्रशंसा

Synonyms of Admire in Marathi

कौतुक, प्रशंसा प्रशंसा, प्रशंसा, मान्यता, प्रशंसा मंजूर, पसंती, बाजूने पहा, जास्त विचार, प्रशंसा,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Admire

आदर (एखादी वस्तू, गुणवत्ता किंवा व्यक्ती) आदर किंवा उबदार मंजुरीसह.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Admire Example Sentences

1. I admire your courage

मी तुमच्या धैर्याची प्रशंसा करतो

Image:

Word-Image