Search Words ...

Admirable Meaning In Marathi Admirable मराठी अर्थ

Admirable – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Admirable in Marathi

Admirable = प्रशंसनीय

Synonyms of Admirable in Marathi

कौतुकास पात्र, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, अंदाज योग्य, गुणवंत, विश्वासार्ह, अनुकरणीय, अपवादात्मक, उल्लेखनीय, आदरणीय, पात्र, पात्र, आदरणीय, सार्थक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Admirable

उत्तेजन देणे किंवा पात्र आदर आणि मान्यता.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Admirable Example Sentences

1. he has one admirable quality—he is totally honest

त्याची एक प्रशंसनीय गुणवत्ता आहे - तो पूर्णपणे प्रामाणिक आहे

Image:

Word-Image