Search Words ...

Administrative Meaning In Marathi Administrative मराठी अर्थ

Administrative – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Administrative in Marathi

Administrative = प्रशासकीय

Synonyms of Administrative in Marathi

व्यवस्थापन, दिग्दर्शक, दिग्दर्शक, कार्यकारी, संघटनात्मक, नियंत्रक, सरकारी, पर्यवेक्षी, नियामक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Administrative

व्यवसाय, संस्था इ. चालविण्याशी संबंधित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Administrative Example Sentences

1. administrative problems

प्रशासकीय समस्या

Image:

Word-Image