Search Words ...

Administration Meaning In Marathi Administration मराठी अर्थ

Administration – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Administration in Marathi

Administration = प्रशासन

Synonyms of Administration in Marathi

व्यवस्थापन, दिशा-निर्देश, निर्देश, आज्ञा, आज्ञा, नियंत्रण, नियंत्रण, शुल्क, आचरण, संचालन, ऑपरेशन, नियमन, नियमन, हाताळणी, चालवणे, नेतृत्व, सरकार, प्रशासकीय, अधीक्षकत्व, पर्यवेक्षण, देखरेख, पर्यवेक्षण, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेटिंग, मार्गदर्शन, काळजी, कॅबिनेट, मंत्रालय, शासन, कार्यकारी, प्राधिकरण, संचालनालय, परिषद, नेतृत्व, व्यवस्थापन, वितरित करणे, वितरित करणे, देणे, देणे, तरतूद करणे, पुरविणे, अर्ज करणे, अर्ज करणे, डिस्चार्ज करणे, वाटप करणे, वितरण करणे, विभागणी करणे, भाग करणे, हाताळणे, देणे, बाहेर मोजणे, मोजणे, आउट करणे, वितरण, वितरित करणे, देणे),

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Administration

व्यवसाय, संस्था इ. चालविण्याची प्रक्रिया किंवा क्रियाकलाप.

सार्वजनिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन; सरकार.

काहीतरी वितरित करणे, देणे किंवा लागू करण्याची क्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Administration Example Sentences

1. the day-to-day administration of the company

कंपनीचा दैनंदिन प्रशासन

2. the inhabitants of the island voted to remain under French administration

बेटातील रहिवाशांनी फ्रेंच प्रशासनाच्या अधीन राहण्याचे मतदान केले

3. the oral administration of the antibiotic

प्रतिजैविक तोंडी प्रशासन

Image:

Word-Image