Search Words ...

Adjust Meaning In Marathi Adjust मराठी अर्थ

Adjust – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adjust in Marathi

Adjust = समायोजित करा

Synonyms of Adjust in Marathi

बदल, नियमन, ट्यून, दंड-ट्यून, कॅलिब्रेट, शिल्लक, ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adjust

इच्छित तंदुरुस्ती, देखावा किंवा परिणाम साध्य करण्यासाठी किंचित बदल किंवा हलवा (काहीतरी).

विम्याचा हक्क निकाली काढताना मूल्यांकन (तोटा किंवा नुकसान).

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adjust Example Sentences

1. he smoothed his hair and adjusted his tie

त्याने आपले केस गुळगुळीत केले आणि त्याचा टाय समायोजित केला

2. the insurance agent may have the responsibility of adjusting small losses

विमा एजंटची छोट्या नुकसानाची समायोजित करण्याची जबाबदारी असू शकते

Image:

Word-Image