Search Words ...

Adios Meaning In Marathi Adios मराठी अर्थ

Adios – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adios in Marathi

Adios = बाय

Synonyms of Adios in Marathi

,

Category : उद्गार

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adios

निरोप

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adios Example Sentences

1. adios, I'll see you next time, when you come to visit

अ‍ॅडिओस, आपण पुढच्या वेळी भेट द्याल तेव्हा मी तुम्हाला भेटेन

Image:

Word-Image