Search Words ...

Adiabatic Meaning In Marathi Adiabatic मराठी अर्थ

Adiabatic – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adiabatic in Marathi

Adiabatic = अ‍ॅडिआबॅटिक

Synonyms of Adiabatic in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adiabatic

अ‍ॅडिएबॅटिक इव्हेंटचे प्रतिनिधित्व करणारा एक वक्र किंवा सूत्र.

एखाद्या प्रक्रियेस किंवा स्थितीशी निगडित करणे किंवा स्थिती दर्शविणे ज्यामध्ये उष्णता प्रवेश करत नाही किंवा संबंधित यंत्रणेस सोडत नाही.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adiabatic Example Sentences

1.

2. the adiabatic expansion of a perfect gas

परिपूर्ण वायूचा एडिएबॅटिक विस्तार

Image:

Word-Image