Search Words ...

Adhesive Meaning In Marathi Adhesive मराठी अर्थ

Adhesive – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adhesive in Marathi

Adhesive = चिकट

Synonyms of Adhesive in Marathi

फिक्सिव्ह, डिंक, पेस्ट, सिमेंट, बाँडिंग, बाईंडर, सीलर, सीलंट, चिकटविणे, चिकटवणारा, चिकट, चिकट, चिकट, चिकट, चिकट, चिकट, एकत्र, चिकट, चिकट,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adhesive

वस्तू किंवा सामग्री एकत्र चिकटविण्यासाठी वापरलेला पदार्थ; सरस.

पृष्ठभागावर किंवा वस्तूला चिकटून राहण्यास सक्षम; चिकट

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adhesive Example Sentences

1. tile adhesive

टाइल चिकट

2. an adhesive label

एक चिकटलेले लेबल

Image:

Word-Image