Search Words ...

Adhesion Meaning In Marathi Adhesion मराठी अर्थ

Adhesion – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adhesion in Marathi

Adhesion = चिकटणे

Synonyms of Adhesion in Marathi

पालन, ग्लूइंग, फिक्सिंग, फास्टनिंग, मिलन, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adhesion

पृष्ठभाग किंवा वस्तूचे पालन करण्याची कृती किंवा प्रक्रिया.

जळजळ किंवा दुखापतीमुळे पडदा असलेल्या पृष्ठभागाची असामान्य संघटना.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adhesion Example Sentences

1. the adhesion of the Scotch tape to the paper

कागदावर स्कॉच टेपची चिकटपणा

2. endoscopic surgery for pelvic adhesions

ओटीपोटाच्या चिकटपणासाठी एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया

Image:

Word-Image