Search Words ...

Adherent Meaning In Marathi Adherent मराठी अर्थ

Adherent – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adherent in Marathi

Adherent = अनुयायी

Synonyms of Adherent in Marathi

समर्थक, समर्थन करणारा, बचावकर्ता, वकिल, शिष्य, मतदानाचा, पक्षातील, सदस्य, मित्र, मित्र, चिकट, चिकटून, चिकटून रहाणे, चिकटून राहणे, कठीण, चिकट, चिकट, चिकट, चिकट,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adherent

कोणीतरी जो एखाद्या विशिष्ट पक्षास, व्यक्तीस किंवा कल्पनांच्या संचाचे समर्थन करतो.

ऑब्जेक्ट किंवा पृष्ठभागावर चिकटून राहणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adherent Example Sentences

1. he was a strong adherent of monetarism

तो चलनवाढीचा कट्टर अनुयायी होता

2. the eggs have thick sticky shells to which debris is often adherent

अंडींमध्ये जाड चिकट शेल असतात ज्यात बहुतेकदा मोडतोड चिकटलेली असते

Image:

Word-Image