Search Words ...

Adhered Meaning In Marathi Adhered मराठी अर्थ

Adhered – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adhered in Marathi

Adhered = चिकटलेले

Synonyms of Adhered in Marathi

वेगाने चिकटून रहा, चिकटून रहा, वेगवान होल्ड करा, कोअर, बॉन्ड, अटॅच करा, सह संपर्क साधा, एकत्र येणे, सोबत जाणे, सोबत असणे, सह मैत्री करणे, मैत्री करणे, मैत्री करणे, पहाणे सुरू करणे, ओळखीची करणे,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adhered

(पृष्ठभाग किंवा पदार्थासाठी) जलद रहा

च्या पद्धतींवर विश्वास ठेवा आणि त्यांचे अनुसरण करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adhered Example Sentences

1. paint won't adhere well to a greasy surface

पेंट वंगण असलेल्या पृष्ठभागावर चांगले चिकटत नाही

2. I do not adhere to any organized religion

मी कोणत्याही संघटित धर्माचे पालन करत नाही

Image:

Word-Image