Search Words ...

Adequate Meaning In Marathi Adequate मराठी अर्थ

Adequate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adequate in Marathi

Adequate = पुरेसे

Synonyms of Adequate in Marathi

पुरेसे, पुरेसे, आवश्यक, उपयुक्त, योग्य, योग्य,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adequate

समाधानकारक किंवा गुणवत्ता किंवा प्रमाणात स्वीकार्य.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adequate Example Sentences

1. this office is perfectly adequate for my needs

हे कार्यालय माझ्या गरजा पूर्णतः पुरेसे आहे

Image:

Word-Image