Search Words ...

Adept Meaning In Marathi Adept मराठी अर्थ

Adept – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adept in Marathi

Adept = योग्य

Synonyms of Adept in Marathi

भूतकाळातील मास्टर, मास्टर, मास्टर हँड, अलौकिक बुद्धिमत्ता, व्हर्च्युसो, उस्ताद, डोयेन, कलाकार, व्यावसायिक, दिग्गज, जुने हात, निपुण, निपुण, कुशल, हुशार, हुशार, कुशल, व्हर्चुसो,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adept

अशी व्यक्ती जी एखाद्या गोष्टीत कुशल किंवा कुशल आहे.

खूप कुशल किंवा एखाद्या गोष्टीत निपुण.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adept Example Sentences

1. they are adepts at kung fu and karate

ते कुंग फू आणि कराटे येथे पारंगत आहेत

2. he is adept at cutting through red tape

तो लाल टेप कापून पारंगत आहे

Image:

Word-Image