Search Words ...

Additional Meaning In Marathi Additional मराठी अर्थ

Additional – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Additional in Marathi

Additional = अतिरिक्त

Synonyms of Additional in Marathi

जोडलेले, पूरक, परिशिष्ट, पुढील, सहायक, सहाय्यक, सहाय्यक, दुय्यम, परिचर, accessक्सेसरी,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Additional

आधीपासून विद्यमान किंवा उपलब्ध असलेल्या गोष्टींसाठी जोडलेले, अतिरिक्त किंवा पूरक

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Additional Example Sentences

1. we require additional information

आम्हाला अतिरिक्त माहिती आवश्यक आहे

Image:

Word-Image