Search Words ...

Adapt Meaning In Marathi Adapt मराठी अर्थ

Adapt – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adapt in Marathi

Adapt = जुळवून घ्या

Synonyms of Adapt in Marathi

बदलणे, मध्ये बदल करणे, बदलणे, समायोजित करणे, mentsडजस्ट करणे, रूपांतरित करणे, रूपांतर करणे, पुन्हा डिझाइन करणे, रीस्टाईल, रिफाईल, रीमॉडेल, रीशेप, रिव्हॅम्प, रीवर्क, रीडिओ, रीस्ट्रक्स्ट, पुनर्रचना करणे,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adapt

नवीन वापर किंवा हेतूसाठी (काहीतरी) योग्य बनवा; सुधारित करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adapt Example Sentences

1. hospitals have had to be adapted for modern medical practice

आधुनिक वैद्यकीय अभ्यासासाठी रूग्णालयांना रुपांतर करावे लागले

Image:

Word-Image