Search Words ...

Ad Hoc Meaning In Marathi Ad Hoc मराठी अर्थ

Ad Hoc – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ad Hoc in Marathi

Ad Hoc = याकडे

Synonyms of Ad Hoc in Marathi

, एक्स्टिमोर, एक्स्टर्म्पोररी, एक्स्टैम्पोरॅरेन्स, एक्सपेन्डियंट, इमर्जन्सी, इम्प्रूव्हिज्ड, उग्र आणि तयार, कामचलाऊ, मेक-डू, एकत्र गुंडाळलेले, एकत्र फेकलेले,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ad Hoc

जेव्हा आवश्यक किंवा आवश्यक असेल तेव्हा.

एखाद्या विशिष्ट हेतूसाठी आवश्यक म्हणून तयार केले किंवा केले.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ad Hoc Example Sentences

1.

2. the discussions were on an ad hoc basis

चर्चा तात्पुरत्या आधारे होते

Image:

Word-Image