Search Words ...

Ad Meaning In Marathi Ad मराठी अर्थ

Ad – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ad in Marathi

Ad = करण्यासाठी

Synonyms of Ad in Marathi

घोषणा, बुलेटिन, , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ad

जाहिरात.

फायद्यासाठी लहान

अ‍ॅनो डोमिनी (ख्रिस्ताच्या जन्माच्या तारखेनंतर तारीख निर्दिष्ट वर्षांच्या संख्येने येते हे दर्शविल्या जात असे).

सक्रिय कर्तव्य.

आर्मर्ड विभाग.

अ‍ॅथलेटिक दिग्दर्शक.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ad Example Sentences

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Image:

Word-Image