Search Words ...

Actuator Meaning In Marathi Actuator मराठी अर्थ

Actuator – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Actuator in Marathi

Actuator = कार्यवाहक

Synonyms of Actuator in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Actuator

एक यंत्र ज्यामुळे मशीन किंवा इतर डिव्हाइस ऑपरेट होते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Actuator Example Sentences

1.

Image:

Word-Image