Search Words ...

Activist Meaning In Marathi Activist मराठी अर्थ

Activist – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Activist in Marathi

Activist = कार्यकर्ते

Synonyms of Activist in Marathi

सुधारक, निदर्शक, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Activist

एक व्यक्ती जो राजकीय किंवा सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी मोहीम राबवितो.

राजकीय किंवा सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी मोहीम.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Activist Example Sentences

1. police arrested three activists

पोलिसांनी तीन कार्यकर्त्यांना अटक केली

2. activist groups around the world are organizing solidarity events

जगभरातील कार्यकर्ते एकता कार्यक्रम आयोजित करीत आहेत

Image:

Word-Image