Search Words ...

Active Meaning In Marathi Active मराठी अर्थ

Active – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Active in Marathi

Active = सक्रिय

Synonyms of Active in Marathi

, उत्साही, चपळ, स्पोर्टी, चपळ, जोमदार, चैतन्यशील, गतिशील, स्पष्टपणे, चपळ, जिवंत, अ‍ॅनिमेटेड, उबदार, , कार्यरत, कार्यरत, कार्यशील, कार्यकारी, कार्यकारी, क्रियेत, ऑपरेशनमध्ये, अंमलात, थेट, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Active

क्रियापद एक सक्रिय फॉर्म

व्यस्त किंवा शारीरिकदृष्ट्या उत्साहपूर्ण प्रयत्नांमध्ये गुंतण्यासाठी सज्ज.

एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा विशिष्ट मार्गाने व्यवसाय किंवा क्रियाकलापाचा पाठपुरावा करणे.

(एक गोष्ट) काम; ऑपरेटिव्ह

त्या व्यक्तीशी किंवा एखाद्या गोष्टीवर क्रियापदाच्या क्रियेस कारणीभूत ठरलेल्या आवाजाशी संबंधित किंवा त्यास सूचित करणे ज्यावरून ती तार्किकदृष्ट्या पुढे जाते (उदा., बंदुकीच्या क्रियापदांमधून आपण त्याला मारले आणि आम्ही त्याला पाहिले).

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Active Example Sentences

1. By the way, they discuss many different kinds of bias on the part of the news agency, not just choice between actives and passives.

तसे, ते केवळ सक्रिय आणि रहिवाशांच्या दरम्यानची निवडच नव्हे तर वृत्तसंस्थेच्या वतीने अनेक प्रकारच्या पक्षपाती गोष्टींबद्दल चर्चा करतात.

2. I needed to change my lifestyle and become more active

मला माझी जीवनशैली बदलण्याची आणि अधिक सक्रिय होण्याची आवश्यकता आहे

3. the artist was active in the 1920s

1920 मध्ये कलाकार सक्रिय होता

4. the old mill was active until 1960

जुनी गिरणी 1960 पर्यंत कार्यरत होती

5. Be ruthless with clutter, write in the active voice, place each idea into a sentence of its own, and lastly, get your punctuation right.

गोंधळासह निर्दयी व्हा, सक्रिय आवाजात लिहा, प्रत्येक कल्पना त्याच्या स्वत: च्याच वाक्यात ठेवा आणि शेवटी, आपला विरामचिन्हे योग्य मिळवा.

Image:

Word-Image